Terapi i Køge eller Stevns

Psykoterapeut Jacob Buch-Andersen

Få ro i nervesystemet, bliv mere nærværende, hvil i dig selv og nuet.

Mit navn er Jacob Buch-Andersen og jeg er certificeret psykoterapeut. Jeg hjælper mennesker med at komme igennem udfordringer og kriser i deres liv. Det kan være kriser der har udgangspunkt i noget aktuelt i deres liv eller gamle sår og mønstre der bliver ved med at gnave.

Specialer

Som psykoterapeut er jeg uddannet i at hjælpe mennesker med at tackle psykiske og personlige problemer, samt at støtte dem i at udfolde deres potentiale. Jeg har mødt utallige problemstillinger hos klienterne i min praksis. Der er dog nogle områder som jeg særligt interesserer mig for, dem kan du læse om her.

Voldsomme oplevelser

Voldsomme oplevelser, som fx overfald, trafikuheld og arbejdsulykker er enkeltstående begivenheder som kan være svære at fordøje for nervesystemet. De kan give efterfølgende symptomer, som angst, flashbacks, undgåelsesadfærd og meget andet.

Tab til selvmord

Når det værst tænkelige er sket, har vi brug for hjælp. Til at bearbejde chokket, men også tab af mening, identitet, samt et kæmpe rodsammen af følelser.

Sorg og tab

Hvad står i vejen for at du kan sørge over dit tab? Når vi mister, bliver vi ofte ramt af et mylder af følelser udover selve sorgen og savnet.

Opvækst der kaster skygger

Gamle mønstre fra vores barndom kan skade nuværende relationer igennem genindspilninger af det vi lærte den gang og som virkede den gang, men som ikke længere er hensigtsmæssigt som voksen. Tit er det svært at sætte ord på præcis hvad problemet er, men det er ingen forhindring i at arbejde med det.

Traumer og belastnings­­reaktioner

Traumets kerne er, at det er noget uafsluttet. Og det er hvad terapien nødvendigvis skal handle om, at få afsluttet oplevelsen, at gjort den til noget der skete i din fortid.

Metoder

Hvordan arbejder jeg? Læs mere mine arbejdsmetoder.

Traumeterapi

Identitetsorienteret psykoterapi

Kropsorienteret psykoterapi

Mindfulness